Om kunsteren
Kaja Vedvik (f.1976) viste sin kunst offentlig for første gang sommeren 2014. Det ble en stor suksess og førte med seg flere gruppe-utstillinger i Oslo og Drøbak, samt separat-utstillinger i både Kulturhuset Gamlebanken (Sogn og fjordane), Oslofjorden Kunstsenter (Akershus), Galleri Gamle Tomb (Østfold) og på Sjøholmen Kunstsenter (Bærum).
Tematikken i Vedviks arbeider er relatert til mellommenneskelige relasjoner i synergi med individets sinn. Kaja Vedvik inspireres av menneskesinnet og spesielt det ubevisste i oss alle. Hun tegner ofte barn i sine bilder for å få frem sitt budskap. Motivvalget reflekterer det iboende barnet i oss alle, samt det formbare og det uferdige i mennesket som stadig er i utvikling - uansett alder. De figurative skildringene glir inn i en en abstrakt verden av mønster og linjer som gir rom for refleksjon og gjenspeiler menneskesinnet. Klassisk blyanttegning kombineres med bladgull, sølv, kobber, kritt, kull og maling.
Vedvik har gått i lære hos Reidar Finsrud siden januar 2014. Han omtaler henne slik: « Da Kaja kom til akademiet merket jeg at hun hadde så utrolig mye i seg. Det var som en lang korridor av dører som ventet på å bli åpnet. Kaja er helt klart et naturtalent! Min oppgave var å finne de rette nøklene til de ulike dørene ». Reidar Finsrud.
Se egen fane for utstillinger.

IN ENGLISH:
Kaja Vedvik (born 1976) showed her art public for the first time The summer of 2014. It was a great success that lead to several group exhibitions and Solo shows in several parts of Norway. The theme of Vedvik’s works is often related to interpersonal relationships in synergy with the mind of the individual. Figurative drawings glide into constructed, abstract and dreamy surroundings that reflect deeper meaning. Pencil is used as the main tool in combination with leaf gold, silver and copper as well as painting. The well-known Norwegian artist Reidar Finsrud, who also has been her mentor for years, says this about her: ” When Kaja came to the academy I noticed that she had so much in herself. It was like a long corridor of doors waiting to be opened. Kaja is clearly a natural talent! My task was to find the right keys to the different doors. “ Reidar Finsrud

what does Kaja draw right now? follow her at:

Orginaltegningen av "Streaming, fully alive".

Back to Top